รูปแบบห้อง  Room Type

แอร์ห้องใหญ่เพิ่ม 750 บาท/เดือน, แอร์ห้องเล็กเพิ่ม 550 บาท/เดือน,
ค่าไฟฟ้า 7.00 บาท/หน่วย ขั้นต่ำ 200 บาท, ค่าน้ำประปา 19.00 บาท/ลบม. ขั้นต่ำ 100 บาท,
ค่ามัดจำคีย์การ์ดใบละ 200 บาท คืน 100 บาท, ค่าจอดรถยนต์ที่เพาะคันละ 1,000 บาท/เดือน
Type A

3,500 - 4,050

Space 15 Sqm.
ขนาดพื้นที่ 15 ตรม.

 

Type B

3,800 - 4,350

Space 18 Sqm.
ขนาดพื้นที่ 18 ตรม.
Type C

4,000 - 4,550

Space 20 Sqm.
ขนาดพื้นที่ 20 ตรม.

 

Type D

4,500 - 5,050

Space 24 Sqm.
ขนาดพื้นที่ 24 ตรม.
Type E

5,000 - 5,750

Space 28 Sqm.
ขนาดพื้นที่ 28 ตรม.

 

Type F

5,500 - 6,250

Space 28 Sqm.
ขนาดพื้นที่ 28 ตรม.