Webboard

POST : 2 อินเตอร์เน็ต ใช้ได้แล้วครับ
View 2458
Ans 0
อินเตอร์เน็ต ใช้ได้แล้วครับ
เรียน คุณปิยวรรณ 306

เรียน คุณปิยวรรณ 306
 
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลของท่าน
 
-ใบเสร็จของเดือนกันยายน ออกให้แล้ว น่าจะได้รับแล้ว
-ขณะนี้ อินเตอร์เน็ต ของทุกชั้นใช้ได้หมดแล้วครับ
 
ถ้ายังมีปัญหาประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
ชัยศิลป์
< 07 October 2011 12:02:01 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :